Historie

Společnost INROOS s.r.o. byla založena 6. května 1997 společníkem Vratislavem Blažkem. V předmětu podnikání jsou kromě certifikované činnosti v živnosti „Provádění staveb včetně jejich změn, udržovacích prací na nich a jejich odstraňování“ i další souběžné činnosti, jako je zprostředkovatelská činnost, provozování realitní kanceláře, pronájmy a služby spojené s poskytováním stavebního dozoru.


Za dobu svého trvání zrealizovala společnost INROOS s.r.o. řadu stavebních zakázek a v požadované kvalitě. Přistoupení na požadavky ČSN EN ISO 9001:2001 je výrazem snahy o spokojenost zákazníků.