Profil společnosti

Společnost vytvořila, dokumentovala a udržuje systém managementu jakosti v souladu s požadavky ČSN EN ISO 9001:2001 a uplatňuje postupy pro zlepšení jeho efektivnosti.


Požadavky na dokumentaci
Všeobecně

Dokumentace systému managementu jakosti zahrnuje:
  • dokumenty o politice jakosti a o cílech jakosti,
  • příručku jakosti,
  • dokumentované postupy požadované ČSN EN ISO 9001:2001,
  • dokumenty, které organizace potřebuje pro zajištění efektivního plánování, fungování a řízení svých procesů,
  • záznamy požadované ČSN EN ISO 9001:2001 – jejich přehled je také ve směrnici SM03 „Záznamy o jakosti“.