Systém managementu jakosti

Společnost vytvořila, dokumentovala a udržuje systém managementu jakosti v souladu s požadavky ČSN EN ISO 9001:2001 a uplatňuje postupy pro zlepšení jeho efektivnosti.


Požadavky na dokumentaci
Všeobecně

Dokumentace systému managementu jakosti zahrnuje:
 • dokumenty o politice jakosti a o cílech jakosti,
 • příručku jakosti,
 • dokumentované postupy požadované ČSN EN ISO 9001:2001,
 • dokumenty, které organizace potřebuje pro zajištění efektivního plánování, fungování a řízení svých procesů,
 • záznamy požadované ČSN EN ISO 9001:2001 – jejich přehled je také ve směrnici SM03 „Záznamy o jakosti“.

Rozsah dokumentace systému managementu jakosti:
 1. Příručka jakosti (PJ01)
 2. Organizační řád (OŘ01)
 3. Jmenování představitele managementu (RJ01)
 4. Jmenování interních auditorů (RJ02)
 5. Politika jakosti (RJ03)
 6. Cíle jakosti (RJ04)
 7. Interní komunikace a přezkoumání systému managementu (SM01)
 8. Systémová dokumentace (SM02)
 9. Záznamy o jakosti (SM03)
 10. Interní audity (SM04)
 11. Řízení neshodného výrobku (SM05)
 12. Opatření k nápravě a preventivní opatření (SM06)
 13. Metrologický řád (SM07)
 14. Měření, analýza a zlepšování (SM08)
 15. Realizační dokumentace, zákony a specifikace (SM09)
 16. Management zdrojů (SM10)
 17. Nakupování (SM11)
 18. Komunikace se zákazníkem a uzavírání smlouvy (SM12)
 19. Příprava stavby a realizace stavby (SM13)

Technologické postupy:
 1. Zemní práce a vegetační úpravy (TP01)
 2. Betonářské práce (TP02)
 3. Zdění (TP03)
 4. Provádění stropů z nosníků vyztužených prostorovou výztuží a ze stropních vložek (TP04)
 5. Klasické omítky, tenkovrstvé omítky (TP05)
 6. Malířské práce v interiérech (TP06)
 7. Zateplovací systémy (TP07)
 8. Vnitřní podlahy, obklady a dlažby (TP08)

Vzájemné působení mezi identifikovanými procesy


Schéma vzájemného působení mezi procesy